Schillingdijk-12-AMSTERDAM (2024)

** English below **

UW DROOMWONING IN DE AKER!

Fantastische eengezinswaterwoning in de gewilde wijk De Aker met energielabel A, geheel onder architectuur gebouwd. De woning kenmerkt zich door een hoog afwerkingsniveau. Deze prachtige woning biedt alles wat u nodig heeft voor comfortabel en duurzaam wonen. Met een royale woonoppervlakte van circa 166 m², een balkon en een heerlijk waterterras aan de achterzijde op het noorden is dit de perfecte plek om te ontspannen. De ruime woonkamer met open keuken en kookeiland, vijf slaapkamers, een royale berging, eigen parkeerplek voor de deur en maar liefst 18 zonnepanelen, maken dit huis perfect voor gezinnen die behoefte hebben aan extra ruimte en comfort. Geniet van de levendige buurt met alle benodigde voorzieningen binnen handbereik. Een ideale woning op een toplocatie!

Mis deze unieke kans niet om eigenaar te worden van deze prachtige woning aan de Schillingdijk 12.
Neem vandaag nog contact met ons op voor het inplannen van een bezichtiging.

Indeling:
Begane grond:
Entree, hal met meterkast, separaat toilet en toegang tot de riante woonkamer. De woning ligt aan een doodlopende weg, wat het zeer veilig maakt voor kinderen. De woonkamer is voorzien van een houten vloer en is heerlijk licht door de brede schuifpui naar het balkon. De open keuken is hoogwaardig afgewerkt en uitgerust met hoogwaardige inbouwapparatuur, een inductiekookplaat met vier zones, een wok brander, een combi-oven, een aparte oven, een vaatwasser, een koel-/vriescombinatie en een afzuigkap. Het schitterende uitzicht over het water en het groen is uniek en geeft direct een vakantiegevoel. Dit gevoel wordt nog versterkt op het ruime terras aan het water, dat onder andere vanuit de keuken bereikbaar is via een elegante spiltrap.

Eerste verdieping:
Overloop met apart toilet voorzien van een fonteintje en de technische ruimte. Vanuit de overloop zijn ook de ruime badkamer (voorzien van een douche en wastafel met meubel) en de 4 lichte slaapkamers te bereiken.

Waterniveau:
De ruimte op waterniveau wordt momenteel gebruikt als werkkamer en bergruimte, maar is ook ideaal voor een slaapkamer of praktijk aan huis. Via de achterzijde is tevens toegang tot het ruime waterterras.

Omgeving:
Deze prachtige woning bevindt zich in de goed onderhouden woonwijk "De Aker" en ligt nabij diverse recreatiegebieden, waaronder de Lutkemeerpolder, de Sloterplas en het Wandelbos Badhoevedorp. De Schillingdijk is een rustige, doodlopende weg op een dijk tussen de Pieter Calandlaan en de Akerdijk (Badhoevedorp). De Aker staat bekend als een rustige en kindvriendelijke wijk. Dankzij de vele groenvoorzieningen en speelmogelijkheden is het een populaire woonbestemming voor gezinnen. Alle benodigde voorzieningen, zoals winkels, scholen en openbaar vervoer, zijn in de buurt aanwezig. Voor uw boodschappen kunt u terecht bij het op loopafstand gelegen winkelcentrum De Dukaat. Hier vindt u diverse winkels, waaronder een Jumbo, bakker, slager, fietsenwinkel, kinderdagverblijf en een gezondheidscentrum met apotheek.

Naast het Ecuplein bevindt zich de tramhalte voor lijn 1, waarmee u in ongeveer 10 minuten naar Station Lelylaan reist. De uitvalswegen, waaronder de A4, A9 en A10, liggen op ongeveer 5 minuten rijden. De omgeving biedt ook veel groen, zoals de Sloterplas, de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos.

Grondsituatie
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. Erfpacht is afgekocht tot en met 31 december 2046, aanvraag is vastgeklikt bij de notaris. Op dit recht zijn de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht van het jaar 2016 van toepassing.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte circa 165,9 m² (conform NEN 2580 meetrapport);
- Fantastische locatie aan het water in De Aker;
- Voorzien van een heerlijk waterterras en balkon gelegen op het noorden;
- Vijf ruime slaapkamers;
- Eigen parkeerplaats bij de woning;
- Ideaal voor een kantoor of praktijk aan huis;
- 18 zonnepanelen;
- Energielabel A;
- Volledig geïsoleerd;
- C.V.-ketel (Nefit, 2021);
- Bouwjaar 1998;
- Erfpacht afgekocht t/m 31 december 2046 en vastgezet na 31 december 2046;
- Oplevering in overleg.

----------------------------------------------------------------------------
** English **

YOUR DREAM HOME IN DE AKER!

Fantastic family-water-house in the popular De Aker district with energy label A, built entirely under architecture. The house is characterized by a high level of finishing. This beautiful home offers everything you need for comfortable and sustainable living. With a generous area of approximately 166 m², a balcony and a lovely water terrace at the rear facing north, this is the perfect place to relax. The spacious living room with open kitchen and cooking island, five bedrooms, a spacious storage room, private parking space in front of the door and 18 solar panels, make this house perfect for families who need extra space and comfort. Enjoy the lively neighborhood with all necessary amenities within easy reach. An ideal home in a prime location!

Don't miss this unique opportunity to become the owner of this beautiful home at Schillingdijk 12.
Contact us today to schedule a viewing.

Layout:
Ground floor:
Entrance, hall with meter cupboard, separate toilet and access to the spacious living room. The house is located on a dead end road, which makes it very safe for children. The living room has a wooden floor and is wonderfully light through the wide sliding doors to the balcony. The open kitchen is finished to a high standard and equipped with high-quality built-in appliances, an induction hob with four zones, a wok burner, a combination oven, a separate oven, a dishwasher, a fridge/freezer and an extractor hood. The beautiful view over the water and the greenery is unique and immediately gives you a holiday feeling. This feeling is further enhanced on the spacious terrace on the water, which is accessible from the kitchen via an elegant spiral staircase.

First floor:
Hall with separate toilet with a sink and the technical room. The spacious bathroom (equipped with a shower and sink with furniture) and the 4 bright bedrooms can also be reached from the hall.

Water level:
The space at water level is currently used as an office and storage space, but is also ideal for a bedroom or practice at home. There is also access to the spacious water terrace via the rear.

Environment:
This beautiful house is located in the well-maintained residential area "De Aker" and is close to various recreational areas, including the Lutkemeerpolder, the Sloterplas and the Wandelbos Badhoevedorp. Schillingdijk is a quiet, dead-end road on a dike between Pieter Calandlaan and Akerdijk (Badhoevedorp). De Aker is known as a quiet and child-friendly neighborhood. Thanks to the many green areas and play opportunities, it is a popular residential destination for families. All necessary facilities, such as shops, schools and public transport, are nearby. For your shopping you can go to the De Dukaat shopping center, which is within walking distance. Here you will find various shops, including a Jumbo, bakery, butcher, bicycle shop, daycare center and a health center with pharmacy.

Next to Ecuplein is the tram stop for line 1, which takes you to Lelylaan Station in about 10 minutes. The arterial roads, including the A4, A9 and A10, are about a 5-minute drive away. The area also offers a lot of greenery, such as the Sloterplas, the Nieuwe Meer and the Amsterdamse Bos.

Ground situation:
The house is located on municipal leasehold land. Leasehold has been bought off until December 31, 2046, application has been approved by the notary. The General Provisions for perpetual leasehold of the year 2016 apply to this right.

Particularities:
- Living area 165,9 m² (in accordance with NEN 2580 measurement report);
- Fantastic location on the water in De Aker;
- Equipped with a lovely water terrace and balcony facing north;
- Five spacious bedrooms;
- Own parking space at the house;
- Ideal for an office or practice at home;
- 18 solar panels;
- Energy label A;
- Completely isolated;
- Central heating boiler (Nefit, 2021);
- Year of construction 1998;
- Leasehold bought off until December 31, 2046 and secured after December 31, 2046;
- Delivery in consultation.

Schillingdijk-12-AMSTERDAM (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6532

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.